Vyhledávání map

Pro vyhledávání map je použito tzv. geografické vyhledávání. Jeho hlavní předností je, že se uživateli vyhledávají mapy, které zobrazují území, o které se uživatel zajímá. Rozsah území uživatel nastavuje graficky pomocí posunu a zoomování současné mapy v mapovém okně. V pravém sloupci aplikace se zobrazují náhledy map, které vyhovují zadaným parametrům a po najetí myši na náhled mapy se v mapovém okně zobrazuje její pokrytí, tedy BBox.

Dalšími kritérii, kterými lze zpřesňovat vyhledávání, jsou měřítko (Scale) a rok vydání mapy (Publication date). Rozsah těchto kritérií je možné plynule měnit díky lištám s posuvnými zarážkami. Dalším vyhledávacím kritériem může být název mapy (Name). Pole pozice (Location) umožňuje uživateli vyhledat město či obec na světě a přesunout mapové pole přímo nad toto místo. Aplikace funguje v real time režimu, kdy jakákoliv změna parametru pro vyhledávání okamžitě vrátí nový výsledek.

Kliknutím na náhled mapy v pravém sloupci se mapa otevře v novém okně. Mapu lze pak prohlížet v plném rozlišení, přibližovat a oddalovat tlačítky "+" a "-", případně ovládat pomocí tlačítka a kolečka myši. I když jsou zde publikovány mapy ve velkém rozlišení a velkých formátů, načítaní map je rychlé a plynulé. Proti neoprávněnému použití jsou mapy chráněny několika stupňovým vodoznakem. V pravém sloupci jsou k mapě uvedeny detailnější informace, které mohou být minimalizovány k okraji okna.