Digitální modely glóbů vytvořené ze snímků se zvýšeným rozlišením

Z digitalizovaných glóbů byli vybráni 4 zástupci, u kterých byla provedena tvorba digitálního modelu dvojím technologickým postupem. V prvním případě byly pro tvorbu digitálního modelu použity jednotlivé snímky jeho povrchu, nafocené podle předem stanovených zájmových oblastí. V druhém případě, pak bylo použito trojice snímků téže oblasti, přičemž z této trojice byl pomocí speciálních matematických metod pro zvýšení rozlišení digitálních snímků vytvořen jeden doostřený snímek. Z takto získaných snímků pak byly stejně jako v prvním případě vytvořeny digitální modely.

Mezi vybranými zástupci byly tři glóby mající největší průměr a také největší hmotnost ze všech digitalizovaných glóbů. Vybrány byly z důvodu obtížné manipulace s těmito glóby během digitalizace, což zvyšovalo riziko nežádoucího rozmazání jednotlivých snímků během snímkování. Jako čtvrtý zástupce byl vybrán glóbus s velmi jemnou kresbou, u něhož mělo doostření usnadnit čitelnost výsledného modelu.

Zemský, Coronelli, 1688 (54316)

normální
doostřený
Prohlédnout v plném rozlišení

Zemský, Coronelli, po 1690 (57216)

normální
doostřený
Prohlédnout v plném rozlišení

Zemský, Coronelli, po 1692 (76911)

normální
doostřený
Prohlédnout v plném rozlišení

Hvězdný, Coronelli, po 1692 (76912)

normální
doostřený
Prohlédnout v plném rozlišení