O projektu "Virtuální mapová sbírka"

Virtuální mapová sbírka vznikla jako jeden z výstupů projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví, Cílem tohoto projektu, financovaného Ministerstvem kultury v rámci programu NAKI, je navrhnout a ověřit nové postupy digitalizace a zpřístupňování kartografických děl ve webových aplikacích (např. GIS). Digitální mapy vybraných regionů budou použité pro rekonstrukci historické krajiny a sídelních struktur.

Aby bylo možné nové postupy a technologie vyzkoušet, bylo nezbytné pořídit digitální kopie starých map, atlasů a glóbů. Nabídli jsme proto paměťovým institucím, které mají ve svých fondech mapovou sbírku, zapojení do našeho projektu. Archivům, muzeím, knihovnám ale i soukromým sběratelům, kteří se rozhodli s námi spolupracovat, jsme za prostředky získané v projektu začali postupně digitalizovat jejich mapové sbírky. Tím, že se do projektu postupně zapojují jak národní, tak i oblastní paměťové instituce, ale i regionální nebo městské knihovny, muzea a archivy, vzniká unikátní digitální mapová sbírka, která bude dostupná na jednom webovém portále. Očekáváme, že ke konci projektu v roce 2015 bude naše "Virtuální mapová sbírka" obsahovat přes 40 000 map, plánů ale i mapových atlasů a glóbů. Aktuální přehled spolupracujících archivů, muzeí a knihoven najdete v pravém sloupci.