Mapové značky

Úvodní stránka

Aplikace Mapové značky slouží k zvýraznění pozic mapových značek na mapě. Ovládání aplikace je velice jednoduché. Na úvodní stránce s přehledkou kladu mapových listů (viz obr. 1) vyberte kliknutím mapový list který vás zajímá. Tím se dostanete na detail zvoleného listu.

úvodní stránka

Detailní pohled

Obr. 2 ukazuje příklad detailního zobrazení mapového listu. Většinu okna zabírá prohlížečka, ve které lze mapový list posunovat a přibližovat či oddalovat. Na pravém okraji okna je postranní panel s legendou - seznamem mapových značek.

Legenda je odvozena z daného mapového díla a je stejná pro všechny listy. Žádným způsobem nereflektuje zda se konkrétní značky na daném listu skutečně nachází.

detailní zobrazení

Zaškrtávací políčko u každé značky ukazuje, zda je pozice dané značky zvýrazněna, či nikoliv. Výběrem ("zaškrtnutím") příslušného políčka lze danou značku, resp. její pozice v mapě zvýraznit. Zrušením výběru ("odšrktnutím") lze zvýraznění pozic opět vypnout.

Pozice značek jsou znázorněny pomocí červených kružnic, značka se nachází přibližně v jejich středu (viz obr. 3).

detail označení polohy značky