Pruská vojenská mapa Saska a Čech, cca 1 : 35 000, 1778 - 1800

Pruská vojenská mapa Saska a Čech

Přehledka kladu listů. Kliknutím na list v přeheldce se dostanete na jeho detailní zobrazení.

Originální název: CARTE CHOROGRAPHIQUE et MILITAIRE de la partie de la SAXE et de la BOHÊME par ou les Armées combinées de Prusse et de Saxe sont entrees en Bohême, aux Ordres de SON ALT: ROI: MGR: LE PRINCE HENRI DE PRUSSE en 1778

Vojenská mapa připisovaná pruskému kartografovi poručíku C. W. Hennertovi, zobrazuje operace pruských a rakouských vojsk na severočeském bojišti války o dědictví bavorské v roce 1778. Mapa navazuje na kartografické práce Isaaka Jacoba von Petri (1701-1777). Byla vydána též ve dvacetilistovém, k jihu a východu rozšířeném vydání. Poskytuje podrobný mapový obraz severních Čech, nezávislý na rakouském 1.vojenském mapování. Na sekci III je klíč k označení jednotek. Roubík I.

WMS adresa: http://www.chartae-antiquae.cz/WMS/Prusko/
TMS adresa: http://www.chartae-antiquae.cz/TMS/Prusko/{z}/{x}/{y}