Mapa Francie, Jean-Dominique Cassini, 1 : 86 400, 1756 - 1815

klad mapových listů mapy Francie

Přehledka kladu listů. Kliknutím na list v přeheldce se dostanete na jeho detailní zobrazení.

Podrobná mapa Francie ve středním měřítku představuje první mapu celistvého území opírající se o triangulační síť a rozsáhlá topografická měření. Jde o zásadní dílo francouzské i evropské kartografie, na jehož vzniku se podílely čtyři generace rodiny Cassini, především Cassini de Thury (Casinni III) a rovněž rodiny rytců. Po více než desetileté přípravě vycházelo celkem 182 listů postupně v letech 1756-1789 (pouze listy Bretaně a Guyenne byly vydány až v roce 1815). Financování zkomplikovala Sedmiletá válka, poté převzala vydávání padesátičlenná společnost při Akademii. Mapa vznikala na základě neaktuálnějších vědeckých poznatků, nicméně vykazuje i jisté tradiční rysy, jako například lodě zakreslené do plochy moře, a samotné zobrazení reliéfu, výškopis či kresba krajiny neodpovídají vysoké zeměměřické úrovni tohoto mapového díla.

Mapový rám listů i přehledného listu se souřadnicemi v sázích. Přehledný list (mapa 48 x 50,5 cm, 1: 2 120 000), vydaný v roce 1782 obsahuje též stručný značkový klíč a poznámky, a současně rozsáhlý značkový klíč a legendy k celému mapovému dílu. Vlevo nahoře jsou v přehledném listu i na jednotlivých mapových listech uvedena čísla listů, čísla nahoře napravo označují pořadí vydání listů (toto číslování podle vydání je na přehledném listu z pochopitelných důvodů neúplné). Listy 93 a 125 jsou spojeny v jeden, stejně tak list 160 s listem 131.

1 mapa na 180 listech, 1 klad listů; mědirytina, podlepeno plátnem; ca 1180 x 1160 cm na listech 64 x 95 cm (největší), složeno na 20,5 x 13,5 cm.

WMS adresa: http://www.chartae-antiquae.cz/WMS/Francie/
TMS adresa: http://www.chartae-antiquae.cz/TMS/Francie/{z}/{x}/{y}
Tableau de la France Divisé par Gouvernements et Provinces. Listy: