< >

Schema historických momentů československ. vojenských operací ...

Georeferenced
map
Edit
georeference
Open in
MapComparer