3rd Military Survey, 1 : 25 000

O potřebě nového mapování rakouské monarchie definitivně rozhodly neúspěchy armády ve válce s Pruskem roku 1866. Více než sedmdesát let staré tzv. II. vojenské (Josefské) mapování se ukázalo jako zcela zastaralé. Mapovací akce z let 1869–1885 bývá běžně označována jako III. vojenské mapování.

Bylo opuštěno do té doby obvyklé měřítko 1:28 800 a nahrazeno 1:25 000 a zároveň změněn klad listů: bylo zavedeno dělení podle zeměpisné sítě. Na každé topografické sekci bylo zobrazeno území o rozsahu 15´ délkových a 7´30´´ šířkových. Celá monarchie byla zmapována za úctyhodných 16 let, za rok bylo změřeno přibližně 400 km2 včetně hornatých terénů, které neměly katastr. Originály topografických sekcí byly barevné, později rozmnožovány fotograficky a fotolitograficky již pouze černobíle. Oproti II. vojenskému mapování se velmi zdokonalilo zobrazení reliéfu a komunikací.

Klad mapových listů speciální mapy 1 : 75 000 ze III. vojenského mapování a chronologie jejich vydání

Přehled dochovaných barevných originálů listů III. vojenského mapování 1:25 000

Území dnešní České republiky bylo mapováno nesouvisle v letech:

  1. 1874–1875, kdy v souvislosti s mapováním okolí Vídně ve větším měřítku (1:12 500) byly mapovány malé oblasti na jižní Moravě, dále
  2. 1876–1877 východní Morava a následně v letech
  3. 1877–1878 zbytek Moravy a Čechy až po pražský poledník a
  4. 1878–1879 západní hranice Čech, horské oblasti na hranicích s dnešním Německem a až
  5. 1879–1880 zbytek českého vnitrozemí.

Na základě Saint-Germainské mírové smlouvy byly všechny originály topografických sekcí pro československé státní území předány Vojenskému zeměpisnému ústavu v Praze. Dlouho byly mapy nezvěstné, až v 90. letech 20. století byla velká část souboru objevena, zdigitalizována a Laboratoří geoinformatiky UJEP umístěna na web pomocí aplikace Zoomify (234 sekcí).

Text: Mgr. Eva Chodějovská, Ph. D.

Další literatura:
WMS adresa: http://www.chartae-antiquae.cz/WMS/Military3/
TMS adresa: http://www.chartae-antiquae.cz/TMS/Military3/{z}/{x}/{y}
WMS adresa stará verze: http://www.chartae-antiquae.cz/WMS/Military3old/
TMS adresa stará verze: http://www.chartae-antiquae.cz/TMS/Military3old/{z}/{x}/{y}