Mapový atlas vrchnostenských dvorů, pivovarů, sádek a hájoven ...