Podmínky využití mapového portálu "Virtualní mapová sbírka"

1. Veškeré mapy zpřístupněné na tomto mapovém portálu jsou zpřístupněné široké laické i odborné veřejnosti zdarma.

2. Všechna vystavená mapová díla a jejich digitální reprezenatce jsou chráněné copyrightem a je zakázáno je kopírovat, dále distribuovat a/nebo odstraňovat ochrané známky (vodoznak apod.).

3. Zdrojové kódy portálu a jeho webových aplikací jsou vlastnictvím VÚGTK, v.v.i. a je zakázáno je používat nebo dále distribuovat bez písemného souhlasu VÚGTK, v.v.i. (kromě knihoven třetích stran, u kterých je použití a další distribuce vázána jejich licenčními podmínkami).

4. Mapy poskytované jako WMS (Web Map Service), WMTS (Web Map Tile Service) nebo jejich obdobou jsou zdarma pro nekomerční využití za podmínky citace zdroje. V případě zájmu o využití v komerčních aplikacích kontaktujte řešitele projektu.

5. Veškeré mapové služby jsou poskytovány bez záruky a VÚGTK nenese žádnou odpovědnost za případné ztráty či škody způsobené používáním mapových služeb VÚGTK.

6. VÚGTK si vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího upozornění odstranit mapové podklady či přestat poskytovat mapová díla formou WMS.