Generalkarte von Europa, Joseph Scheda, 1 : 2 592 000, 1845 - 1847

klad mapových listů mapy Evropy

Přehledka kladu listů. Kliknutím na list v přeheldce se dostanete na jeho detailní zobrazení.

1 mapa na 25 listech, 2 mapové listy, 1 klad listů; barevná litografie, podlepeno plátnem; 36,5 x 46 cm (jednotlivé sekce) na listech 41 x 50,5 cm, (složeno na 20,5 x 25 cm); Se značkovým klíčem, seznamem zkratek, všeobecným statistickým přehledem, tabulkami délkových měr; Listy s novorenesančními rámci; Na titulním listu alegorická viněta. Na listu [II/2] veduty New Houses of parlament a New Royal exachange a kruhový znak impéria; Označeno jako 2.ex; London; Grundriss von St. Petersburg und der nächsten Umgebungen; [Umgebung von Wien]; Plan von Rom; Plan der Umgebung von Neapel; Plan von München; Plan und Berlin; Geognostische Karte des Oesterreichischen Kaiserstaates mit einem grossen Theile Deutschlands u. Italien; Skelett zur Zusammenstellung der Blaetter der Generalkarte von Europa; Přehledná mapa Evropy v malém měřítku s vloženou mapou okolí Vídně (1:7200) a plány Říma (ca 1:13 000), Petrohradu (1:51 429), Neapole (1:25 000), Mnichova (ca 1:23 000) a Berlína (ca 1:11 500).

Joseph rytíř von Scheda vedl od roku 1842 litografické oddělení při štábu generálního ubytovatele, byl jmenován náčelníkem vojenského zeměpisného ústavu ve Vídni a stál u vzniku řady významných kartografických děl.

Mapa obsahuje i přehled plochy a počtu obyvatel evropských států, přehled hlavních vodních toků s údaji o jejich povodí a počty bojeschopných mužů.

Jako prémie byly pro předplatitele k 25 listům mapy Evropy přiloženy samostatné listy plánů Londýna (1:36 000), a též geognostická mapa Rakouska, Uherska, části Itálie a Německa (ca 1:3 400 000) podle mapy Haidingerovy (označená jako list XXV). Vyšší pohoří s výškopisnými údaji. Silniční komunikace včetně plavebních tras s údaji v námořních mílích jsou tištěny červeně, vodopis modře a stínovaný reliéf hnědě. Mapa okolí Vídně tištěna se zeleně zbarvenými lesy lukami a růžovými vinicemi, geognostická mapa vícebarevně. Zakresleny jsou egyptské pyramidy, opevnění u Kaspického moře, pobřeží s proměnlivým charakterem, informaci o měření bagdádského poledníku kalifem Al-Mamunem (786-833) i projekt železnice Moskva-Petrohrad. Klad listů menšího formátu uvádí vzdálenosti v německých mílích.; Tooley 2004

WMS adresa: http://www.chartae-antiquae.cz/WMS/Scheda/
TMS adresa: http://www.chartae-antiquae.cz/TMS/Scheda/{z}/{x}/{y}