< >

Geometrický plán dvora Borkovice s přilehlými ...

Georeferenced
map
Edit
georeference
Open in
MapComparer