< >

Geometrický plán pozemků dvora Štipoklasy

Georeferenced
map
Edit
georeference
Open in
MapComparer