< >

Československá republika, země Česká a Moravskoslezská

Georeferenced
map
Edit
georeference
Open in
MapComparer