< >

Mapa česko-bavorské hranice v prostoru panství ...

Georeferenced
map
Edit
georeference
Open in
MapComparer