< >

Monumentální plán královského hlavního města Prahy ...

Georeferenced
map
Edit
georeference
Open in
MapComparer