< >

Stavební plán rozšíření židovského hřbitova v ...

Georeferenced
map
Edit
georeference
Open in
MapComparer