< >

15 let lidově demokratického československa

Georeferencovaná
mapa
Upravit
georeferenci
Otevřít
v MapCompareru