< >

Soustavné zlepšení státních silnic Československé republiky.

Georeference
map
Otevřít
v MapCompareru