Druhé vojenské mapování - Čechy a Morava, 1 : 28 800, 1836 - 1852

klad listů II. vojenského mapování v měřítku 1 : 28 800 - Čechy
klad listů II. vojenského mapování v měřítku 1 : 28 800 - Morava