První vojenské mapování - Čechy, Morava a Slezsko, 1 : 28 800, 1764-1768 a 1780-1783 (rektifikace)

klad listů I. vojenského mapování v měřítku 1 : 28 800 - Čechy
klad listů I. vojenského mapování v měřítku 1 : 28 800 - Morava
klad listů I. vojenského mapování v měřítku 1 : 28 800 - Slezsko