< >

Monumentální plán královského hlavního města Prahy ...

Georeferencovaná
mapa
Upravit
georeferenci
Otevřít
v MapCompareru