< >

Mapa země moravské s částmi pohraničnými ...

Georeferencovaná
mapa
Upravit
georeferenci
Otevřít
v MapCompareru